Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 


Nadchodzi strażacka młodzież... Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

W dniach 29 i 30 października 2020 roku odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troska o bezpieczeństwo zdrowotne wymusiło podział uroczystości na dwa dni. Do uroczystej przysięgi przystąpiło 90 słuchaczy w tym jedna kobieta. Funkcję dowódcy kompani pełni asp. Maciej Szadkowski. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Dawid Kręciwilk. Po złożeniu roty Ślubowania, słuchacze zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 30 października 2020 roku uroczystość Ślubowania zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbrygadier dr inż. Adam Konieczny, który przemawiając, do Ślubujących strażaków mówił m.in.: ... "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i dla Waszych rodziców, którzy z pewnością są z Was dumni. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach akcji ratowniczych. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów. Wy jesteście osobami, które spełniły wszystkie wymogi i posiadacie odpowiednie predyspozycje do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Tego Wam serdecznie gratuluję”. Nadbrygadier Adam Konieczny podkreślił w swoim przemówieniu, że niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiadane między innymi słowa „... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia ...” - to słowa, które zobowiązują. Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan pogratulował słuchaczom wyboru zawodu strażaka, wyraził słowa uznania dla hartu ducha młodych adeptów pożarnictwa, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej. Dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej, to doskonały sprawdzian dla siły charakteru oraz wytrwałości.

Błogosławieństwa kadetom udzielił ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, który prosił również o modlitwę za niedawno zmarłego ks. st. bryg. Jerzego Kołodziejczaka – pierwszego Kapelana Krajowego Strażaków wyznania rzymsko-katolickiego.

Nadbrygadier Adam Konieczny w obecności Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotra Placka dokonał wizytacji szkolnych obiektów w tym: sal dydaktycznych, laboratoriów, rejonów zakwaterowania, poligonu szkolnego oraz szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Listy gratulacyjne z okazji ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej przesłali m.in.:

  • Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Pani Lidia Burzyńska Poseł Sejmu RP,
  • Pan Mariusz Trepka Poseł Sejmu RP,
  • Pan Rober Magdziarz II-Vce Wojewoda Śląski.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek wraz z zastępcami: st. bryg. Pawłem Borówką oraz mł. bryg. Damianem Hajdasem składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystości Ślubowania.

 

Galeria zdjęć

Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP
Ślubowanie słuchaczy XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP


Additional information

Ogłoszenia