Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bohaterska postawa podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie

W dniu 15 stycznia na ręce Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotra Placka wpłynął list pochwalny od bryg. Wojciecha Grzybczyka Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach.

List dotyczył ofiarnej postawy kadeta XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Krzysztofa Młocka.

W dniu 29 stycznia 2021 roku podczas apelu porannego bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie rozkazem nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku wręczył awans na stopień starszego strażaka kadetowi XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP. Awans został przyznany za bohaterską postawę podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych.

Kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - Krzysztof Młocek w okresie oddelegowania do KP PSP w Wadowicach, wyróżnił się ofiarną postawą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej w budynku mieszkalnym w miejscowości Stryszów w dniu 5 grudnia 2020 roku.

W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych m. in. udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy wcześniej ewakuowanym z płonącego budynku oraz wyniósł butlę z gazem propan-butan. Jego postawa zasługuje na szczególne uznanie, tym bardziej że zdarzenie miało miejsce podczas pełnienia przez kadeta Krzysztofa Młocka pierwszej służby w podziale bojowym w JRG Wadowice.

Galeria zdjęć

Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP

Additional information

Ogłoszenia


Kursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc