Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniu 19 maja 2021 roku zakończone zostało kolejne, po zatwierdzeniu programu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, szkolenie specjalistyczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które było realizowane w dniach 10-19 maja 2021 roku.

Niniejsze szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu przygotowanie ich do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Kształcenie w czasie szkolenia miało przede wszystkim charakter praktyczny. Dwudziestu uczestników szkolenia, po zaliczonym pozytywnie egzaminie, otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Damian Hajdas w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Marka Poterka, Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazdy oraz st. kpt. Artura Wydry i mł. asp. Kamila Białego.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Zakończenie szkolenia specjalistycznego z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Additional information