Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

W dniu 19 maja 2021 r. punktualnie o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości Pana bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Panu nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana bryg. Piotra Placka Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W najważniejszej części uroczystości Pan nadbryg. Krzysztof Hejduk wręczył odznaczenia i wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Centralnej Szkoły oraz odznaczenia pracownikom cywilnym.

W związku z pandemią, a co za tym idzie, ograniczeniami związanymi z promocją na pierwszy stopień oficerski dziś na terenie Centralnej Szkoły stopień młodszego kapitana otrzymał asp. Mateusz Chachulski - funkcjonariusz pełniący służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły.

Zastępca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Krzysztof Hejduk, przemawiając do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Komendant podkreślił wpływ proponowanych zapisów w Ustawie o Ochotniczej Straży Pożarnej na wspólną służbę i współpracę z Państwową Strażą Pożarną podczas organizacji szkoleń i wykonywanie działań ratowniczych. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną.

Komendant zaznaczył, że ważną rolę jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Zastępca Komendanta Głównego PSP pogratulował kadetom wyboru zawodu strażaka, wyraził słowa uznania dla hartu ducha młodych adeptów pożarnictwa, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej. Przemówienia gości i odczytanie listów gratulacyjnych były ostatnią częścią uroczystości.

Po oficjalnych obchodach Dnia Strażaka Pan nadbryg. Krzysztof Hejduk w obecności Komendanta Centralnej Szkoły dokonał wizytacji szkolnych obiektów w tym: sal dydaktycznych, laboratoriów, koszar, poligonu szkolnego oraz szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Niżej wymienionym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym wręczone zostały medale za długoletnią służbę:

 • bryg. Przygoda Mariusz,
 • bryg. Nowak Waldemar,
 • bryg. Żuczek Robert,
 • mł. bryg. Kręciwilk Dawid,
 • st. kpt. Soboniak Przemysław,
 • mł. kpt. Polak Dariusz,
 • asp. Kasprzyk Sławomir,
 • p. Pasierb Marcin,
 • p. Wolski Tomasz.

Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali:

 • złotą odznaką:
  bryg. Jarosław Jankowski.
 • srebrną odznaką:
  bryg. Dariusz Andryszkiewicz,
  st. asp. Wojciech Milczarek.
 • brązową odznaką:
  st. kpt. Wydra Artur,
  asp. Minkina Wojciech,
  st. asp. Pietryka Paweł,
  asp. Robert Szulc.

 

Lista wszystkich funkcjonariuszy CS PSP awansowanych na wyższe stopnie służbowe:

1. st. bryg.:

- bryg. Marek POTEREK,

2. bryg.:

- mł. bryg. Damian HAJDAS,
- mł. bryg. Krzysztof KOPKA,
- mł. bryg. Piotr WOŚ,
- mł. bryg. Małgorzata WYSOCKA,
- mł. bryg. Ewa ZALEJSKA,
- mł. bryg. Radosław ŻUREK,

3. mł. bryg.:

- st. kpt. Dawid KRĘCIWILK,

4. st. kpt.:

- kpt. Jarosław SIENKOWSKI,
- kpt. Przemysław SOBONIAK,
- kpt. Artur WYDRA,

5. mł. kpt.:

- asp. Mateusz CHACHULSKI,

6. st. asp.:

- asp. Paweł PIETRYKA,
- asp. Grzegorz SIKORSKI,

7. asp.:

- mł. asp. Norbert BINIEK,

8. st. str.:

- str. Kamil KOŃCZALSKI,
- str. Tomasz KOZAK,
- str. Mateusz MICHALIK,
- str. Mateusz PIETRZYK.

Komendant Centralnej Szkoły bryg. Placek Piotr nadał wyższe stopnie służbowe starszego strażaka, wyróżniającym się kadetom Turnusu XXIV Dziennego Studium Aspirantów PSP, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce:

Lp. STOPIEŃ NAZWISKO IMIĘ ŚREDNIA OCEN
1 str. Szumski Jakub 4,50
2 str. Caban Damian 4,38
3 str. Kruk Kacper 4,38
4 str. Kurzeja Jakub 4,38
5 str. Przybyłek Łukasz 4,38
6 str. Ślusarczyk Adrian 4,38
7 str. Samborski Marcin 4,38
8 str. Flor Karol 4,25
9 str. Kocieł Kamil 4,25
10 str. Krogul Dawid 4,25
11 str. Nowak Marek 4,25
12 str. Widera Hubert 4,25
13 str. Wójcik Wiktor 4,25

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przybyli goście w osobach:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP - Pan nadbryg. Krzysztof Hejduk,
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP - Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie - Pan mł. bryg. Tomasz Bąk,
 • Drugi Wicewojewoda Śląski - Pan Robert Magdziarz,
 • W imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej, Asystent - Pan Marcin Woś,
 • W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego, Dyrektor biura - Pani Grażyna Matyszczak,
 • Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej - ks. dr Andrzej Przybylski,
 • Śląski Kapelan Strażaków - ks. Michał Palowski,
 • W imieniu Przeora Jasnej Góry, Podprzeor – o. Rafał Wilk,
 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Pani płk Magdalena Knapik,
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie - Pan insp. Dariusz Atłasik,
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie - Pan ppłk Mariusz Błaszczyk,
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność - Pan Jacek Strączyński,
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Pan Krzysztof Zbrojkiewicz,
 • kadra oraz kadeci Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Na ręce Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wpłynęły listy gratulacyjne w związku z obchodami Dnia Strażaka od:

Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, od których otrzymaliśmy listy okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Strażaka.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan bryg. Piotr Placek wraz ze swoimi zastępcami st. bryg. Pawłem Borówką oraz bryg. Damianem Hajdasem z tego miejsca składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Szkoły za przygotowanie i organizację dzisiejszej uroczystości, którą uświetnił poczet sztandarowy oraz Kompania honorowa Centralnej Szkoły PSP.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się w szczególnych warunkach wynikających z ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa. Zachowanie reżimu sanitarnego i podniesienie poziomu bezpieczeństwa są dla nas priorytetem od początku zmagań z pandemią.

Opracowanie: CS PSP w Częstochowie
Zdjęcia: CS PSP w Częstochowie

Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP

Additional information