Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Odbyły się warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 7-11 czerwca 2021 r., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty dla 10 kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych

Kandydaci na instruktorów pochodzili z ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy, Wrocławia, Opola, Łodzi, Katowic oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zajęcia obejmowały tematykę zawartą w "Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Zajęcia poprzedzone zostały testem wiedzy kandydatów oraz analizą programu i zawartych w nim tematów, tj.:

 • zasady bezpieczeństwa podczas działań,
 • pożar wewnętrzny i jego rozwój,
 • rozpoznanie pożaru metodą B-SAHF,
 • techniki operowania prądami gaśniczymi,
 • taktyka działań gaśniczych.

Podczas każdego dnia warsztatów kandydaci na instruktorów mieli okazję poznać zasady prowadzenia instruktażu oraz osobiście poprowadzić różne demonstracje, m.in.:

 • pokaz pirolizy drewna w kolbie,
 • pokaz granic wybuchowości/palności z wykorzystaniem akwarium Giselssona,
 • zastosowanie modeli domków ogniowych do pokazu w małej skali m.in. „małego domku dla lalek (z jednym pomieszczeniem)”, "małego domku z daszkiem", "dużego
 • domku dla lalek (z czterema pomieszczeniami)".

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. Kandydaci na instruktorów mieli okazję do doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu m.in. technik operowania prądami gaśniczymi, prowadzenia i zabezpieczania linii gaśniczych, postępowania podczas otwierania drzwi w budynku objętym pożarem, współpracę w rocie i przemieszczanie się w pomieszczeniach zadymionych, zasady przeszukiwania pomieszczeń (np. z użyciem kamery termowizyjnej, z wykorzystaniem linii gaśniczej, bez linii gaśniczej z wykorzystaniem np. wielofunkcyjnej pętli ratowniczej i linki lub bez dodatkowych przyrządów), sposoby prowadzenia wentylacji taktycznej z wykorzystaniem wentylacji naturalnej i wymuszonej (np. z użyciem wentylatorów i kurtyny dymowej).

W trakcie trwania szkolenia zwracano uwagę przyszłym instruktorom na charakterystykę zagrożeń dla strażaków wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widoczność itp.

Na zakończenie warsztatów Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Piotr Placek w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Mariusza Przygody, wręczył zaświadczenia nowym instruktorom ogniowym i pogratulował im ukończenia warsztatów oraz podziękował instruktorom prowadzącym.

Warsztaty poprowadzili instruktorzy z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych:

 • st. kpt. Kamil Piotrowski - CS PSP w Częstochowie,
 • kpt. Mariusz Basiak - CS PSP w Częstochowie.

Opracowanie i zdjęcia: CS PSP Częstochowa

Galeria zdjęć

Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ogniowych gaszenia pożarów wewnętrznych

Additional information