Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Asp. Miłosz Koral odszedł na wieczną służbę. Miłosz spoczywaj w spokoju!

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 18 czerwca 2021 roku w wieku 29 lat na wieczną służbę odszedł asp. Miłosz Koral.

Pozostawił pogrążoną w smutku żonę, syna, rodzinę, przyjaciół i współpracowników.

Uroczystości żałobne odbędą się 23 czerwca 2021 o godz. 14.00 w Kościele p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, ul. Leśniowska 1 w Żarkach. Po Mszy Świętej kondukt żałobny wyruszy do grobu na cmentarz parafialny.

„Nie ma nic bardziej bezwzględnego od śmierci i nic bardziej bolesnego od ostatniego pożegnania...”

 

Dnia 23 czerwca odbyła się ostatnia droga Pana aspiranta Miłosza Korala – funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Wszyscy zebrani na pogrzebie, pogrążeni w smutku: rodzina, znajomi i przyjaciele z głębokim żalem i bólem serca odprowadzili Miłosza do Pana.

Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich. Nagła i niespodziewana śmierć wyrwała z naszych szeregów Człowieka sumiennego, uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który służbie poświęcił wiele energii i pracy.

Pan aspirant Miłosz Koral był od zawsze oddanym strażakiem. Naukę w służbie kandydackiej rozpoczął we wrześniu w 2014 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zawsze ceniony przez kolegów z kompanii, uczynny i pomocny. Szkołę ukończył w czerwcu 2016, a już 1 września rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe podczas udziału w akcjach ratowniczych i pracy na stanowisku kierowania. Z dniem 1 lipca 2020 roku na mocy decyzji Komendanta Głównego PSP został przeniesiony do pełnienia służby w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, gdzie zajmował stanowisko inspektora w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej. Podczas wykonywania swoich obowiązków dał się poznać jako dobry opiekun i organizator kursów oraz szkoleń specjalistycznych. Wyróżniał się pełnym zaangażowaniem w realizacji zadań i obowiązków przed nim postawionych. 11 listopada 2020 roku został awansowany na stopień aspiranta.

Hołd Ś.P. Miłoszowi Koralowi, towarzysząc w jego ostatniej drodze oddali:

  • kompania honorowa Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wraz z pocztem sztandarowym,
  • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie,
  • poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarek, Jaworznika, Przybynowa, Kotowic i Ostrowa,
  • kierownictwo Centralnej Szkoły PSP wraz z pracownikami i funkcjonariuszami poszczególnych wydziałów CS PSP,
  • zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiego PSP w Kielcach,
  • kierownictwo i koledzy z Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie,
  • koledzy z turnusu DSA CS PSP,
  • druhowie strażacy OSP powiatu myszkowskiego,
  • wszyscy, którzy mieli możliwość uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu.

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu na ręce pogrążonej w smutku małżonce wraz z synem, rodzicom, braciom z rodzinami oraz teściom.

Miłosz - Na wszystko przychodzi kres, lecz Ty odszedłeś za wcześnie, miałeś jeszcze tyle planów i niezrealizowanych marzeń. Najważniejsze, że tacy ludzie jak Ty, nie odchodzą na zawsze.
Pozostaniesz w naszej pamięci!
Spoczywaj w pokoju!
Cześć Twojej Pamięci!

Additional information