Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MS21 w zawodzie technik pożarnictwa

Dnia 28 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MS21 w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył przeor Jasnej Góry Samuel Pacholski oraz Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Promocję rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Panu nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana bryg. Piotra Placka Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń i nadanie stopni młodszego aspiranta PSP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda postanowieniem z dnia 12 maja 2021r. odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi Pana bryg. Piotra Placka Komendanta CS PSP. Odznaczenie wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP

Pan nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Decyzją Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyznane zostały przez Pana Krzysztofa Zbrojkiewicza odznaczenia dla funkcjonariuszy Centralnej Szkoły PSP:

Złotym medalem za zasługi odznaczony został:

 • st. bryg. Paweł Borówka,
 • bryg. Damian Hajdas.

Srebrnym medalem za zasługi odznaczony został:

 • kpt. Mariusz Basiak,
 • mł. kpt. Adam Minkina,
 • mł. kpt. Wojciech Lubczyk.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

 • 94 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
 • Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Dawid Kręciwilk.

Wśród 94 promowanych XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP były też dwie Panie, które przez cały okres nauki imponowały swoją charyzmą i chęcią zdobycia wymarzonego zawodu strażaka PSP. Dziewczyny nie ustępując na krok mężczyznom ani podczas akcji ratowniczych, czy ćwiczeń, są dowodem na to, że powołanie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest dla nich nadrzędną wartością.

Prymusami XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP zostali:

 • Bartłomiej Brud, ze średnią ocen 4,74
 • Natalia Grela, ze średnią ocen 4,68
 • Michał Ostrowski, ze średnią 4,58

Promowanych było również:

 • 174 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których była jedna Pani.
 • Opiekunem kursu był st. asp. Maciej Szadkowski.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusz Przybyła.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił Krajowy Kapelan Strażaków PSP Ks. st. bryg. dr Jan Krynicki z Kapelanem Ewangelicko Augsburskim Strażaków Ks. mł. bryg. Adamem Glajcarem.

Podczas uroczystości promocji miał miejsce szczególny moment. Pan Damian Marszałek podziękował strażakom Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej za uratowanie jego życia. Dnia 1 lipca 2020 roku Pan Damian doznał zawału serca, podczas kierowania samochodem osobowym. Spowodował wypadek, uderzając w słup energetyczny. Strażacy nie ustając w próbach przywrócenia czynności życiowych, nie poddawali się przez kilkanaście minut, prowadząc resuscytację. Trud został wynagrodzony. Uratowano najcenniejszy dar: ŻYCIE. Dzięki ofiarnej postawie ratowników Pan Damian Marszałek w dniu dzisiejszym o własnych siłach mógł przybyć i podziękować niżej wymienionym strażakom za uratowanie jego życia.

Strażacy, którzy uratowali życie Panu Damianowi Marszałkowi podczas wypadku drogowego w dniu 01 lipca 2020 r.:

 • mł. bryg. Majdzik Karol,
 • mł. kpt. Bogusz Michał,
 • asp. sztab. Michalik Sławomir,
 • mł. asp. Jędruszek Bartosz,
 • mł. asp. Pelczarski Martin,
 • mł. asp. Noszczyk Dominik,
 • mł. asp. Pietrzak Piotr,
 • mł. asp. Kubik Rafał,
 • mł. asp. Młot Jakub.

W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Arkadiusz Przybyła, zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną.

Komendant zaznaczył, że ważną rolę jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Zastępca Komendanta Głównego PSP pogratulował wszystkim promowanym i wyraził słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę.

Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział, wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Kadetki oraz kadeci przez cały okres nauki zdobyli ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie podczas akcji Covid-19.

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego, na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych.

Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie 2-letni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności dla wymarzonego zawodu. Był to czas, który zweryfikował ich charaktery. Udowodnili, że potrafią pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. Brali udział w licznych akcjach ratowniczo - gaśniczych. Pełniąc służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej oraz kompanii szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo wykorzystają w jednostkach macierzystych.

Absolwenci muszą pamiętać, że przyjdzie im pełnić służbę trudną, nie raz niosącą zagrożenie zdrowia i życia, ale także służbę niosącą ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego i osobistego.

Kadeci godnie reprezentowali szkołę podczas uroczystości państwowych, kościelnych,  oraz zmagań sportowych. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, zawodnicy sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy akcji charytatywnych.

Absolwentom, życzymy pomyślności w służbie, tylu powrotów ile wyjazdów oraz by codzienna praca dawała Wam dużo satysfakcji i uznanie tych, na rzecz których, będziecie ją pełnić oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pod batutą kapelmistrza nadkomisarza Adama Witiwa. Funkcję tamburmajora pełnił sierż. Paweł Nierada.

Przemówienia gości i odczytanie listów gratulacyjnych były ostatnią częścią uroczystości.

Promocję zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP - Pan nadbryg. Arkadiusz Przybyła.
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP - Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski.
 • Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Bogusław Brud.
 • Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski.
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Mariusz Trepka.
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Ryszard Majer.
 • Śląski Kurator Oświaty - Pani Urszula Bauer.
 • Asystent Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej Pan Marcin Woś.
 • W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego - Pani Dominika Szajnoga.
 • W imieniu Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Prorektor- Zastępca ds. operacyjnych - Pan st. bryg. Grzegorz Bugaj.
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - Pan mł. bryg. Marek Chwała.
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy - Pan st. bryg. Jacek Antos.
 • Kapelan Krajowy Strażaków - Ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki.
 • Kapelan Ewangelicko-Augsburski Strażaków - Ksiądz mł. bryg. Adam Glajcar.
 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski.
 • Kapelan Powiatu Strzyżowskiego - Ksiądz Bogusław Bogaczewicz.
 • Przeor Jasnej Góry - Ojciec Samuel Pacholski.
 • Administrator Klasztoru Jasnogórskiego Ojciec Czesław Brud.
 • Kustosz Jasnej Góry - Ojciec Waldemar Pastusiak.
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie - Pan bryg. Marek Radosz.
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie - Pan insp. Dariusz Atłasik.
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie - Pan ppłk Mariusz Błaszczyk.
 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Pani płk SW Magdalena Knapik.
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Pani dr hab. inż. Iwona Otola.
 • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie - Pani Elżbieta Doroszuk.
 • W imieniu Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, koordynator arkuszy egzaminacyjnych - Pani Katarzyna Wyrwa.
 • W imieniu Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący - Pan Damian Kochoń.
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność - Pan Jacek Strączyński.
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Katowicach - Pan dr n. med. Piotr Grazda.
 • Przewodniczący Śląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach - Pan lek. med. Maciej Graca.
 • Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Pan lek. med. Marian Nowak.
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Pan Krzysztof Zbrojkiewicz.

List Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej

List Poseł na Sejm RP Pani Lidii Burzyńskiej

List II Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza

List Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

List Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Katowicach Pana dr n. med. Piotra Grazdy

 

Galeria zdjęć

Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIII turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ

Additional information