Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do prób sprawnościowych: bieg po kopercie i podciąganie na drążku oraz próby wydolnościowej beep test, 6 lipca przystąpili kandydaci na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy etap naboru odbywać się będzie przez cztery kolejne dni tj. od 6 do 9 lipca.

Do Szkoły wpłynęły 552 podania osób, których marzeniem jest aby zostać strażakiem, w tej grupie jest 26 kobiet. Za wszystkich trzymamy kciuki.

Kandydaci, którzy zaliczą testy sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości, a następnie skierowani zostaną przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.
Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (beep test).
Natomiast próby sprawnościowe, to:
a) bieg po kopercie,
b) podciąganie na drążku.

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Życzymy wszystkim uczestnikom naboru, powodzenia w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego. Czeka na Was 90 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
POWODZENIA !!!

Galeria zdjęć

Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2021/2022