Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty prezentacyjne nowobudowanego Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)

W dniach 06-08 lipca br. w Centralnej Szkole PSP odbyły się warsztaty  związane z prezentacją nowobudowanego SWD PSP.

Celem warsztatów było teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie się z systemem pod kątem jego planowanego wdrożenia w jednostkach organizacyjnych PSP każdego szczebla. W spotkaniu udział wzięło 42 przedstawicieli PSP, reprezentujących Komendę Główną, Komendy Wojewódzkie, Komendy Miejskie i Powiatowe oraz Szkoły. Z kolei ze strony Wykonawcy systemu warsztaty prowadziło 8 osób.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach teoretycznych odbywających się w auli Szkoły, natomiast zajęcia praktyczne zrealizowano w pozostałe dni, w dwóch salach wykładowych wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internet oraz OST112.  Podczas zajęć przedstawiciele Wykonawcy omówili założenia funkcjonalno-architektoniczne nowobudowanego SWD PSP, a także szczegółowo zaprezentowali praktyczne działanie systemu.

Opracował: bryg. Krzysztof Kopka (Wydział Informatyki i Łączności)

Galeria zdjęć

Warsztaty prezentacyjne ws. nowobudowanego systemu SWD-PSP
Warsztaty prezentacyjne ws. nowobudowanego systemu SWD-PSP
Warsztaty prezentacyjne ws. nowobudowanego systemu SWD-PSP

Additional information