Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ratujemy – Pomagamy - Uczymy. Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii

W dniu 13 lipca odwiedziliśmy dzieci i młodzież z częstochowskich szkół i przedszkoli, którzy aktywnie uczestniczą w półkoloniach dla dzieci.

Spotkanie odbyło się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym SCOUT SPORT w Częstochowie przy ul. Drogowców. Celem spotkania było rozpowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przestrzegania zasad ruchu drogowego i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych. Strażacy z Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ponadto umożliwili dzieciom zapoznanie się z wozami bojowymi i sprzętem, jakim dysponują.

Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci oraz  przekazać wiele cennych wskazówek dotyczących zasad bezpieczeństwa pojętnym i chętnym do nauki uczniom.

Galeria zdjęć

Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii
Prewencja dla najmłodszych podczas półkolonii

Additional information