Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego

16 sierpnia 2021 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego, który rozpoczął służbę w Wydziale Technicznym.

Ślubowanie przyjął Komendant Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotr Placek, w obecności swojego zastępcy bryg. Damiana Hajdasa oraz naczelników i zastępców wydziałów CS PSP.

Ślubowanie to bardzo uroczysty i podniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Strażakowi Patrykowi Osińskiemu życzymy powodzenia i witamy w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Patryka Osińskiego

Additional information