Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej - Polska Pomoc 2011

W dniach 22.08.2011-25.08.2011 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się pierwsze z trzech szkoleń dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej.

Szkolenie obyło się w ramach realizacji projektu pt: „Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym - transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej”.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy rozwojowej 2011.

W pierwszej turze szkoleń wzięło udział 10 ratowników z Ukrainy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia) oraz 10 ratowników z Gruzji (Tbilisi).

Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

1. Organizacja ratownictwa technicznego w Państwowej Straży Pożarnej,

2. Szkolenie z zakresu BHP.

3. Sprzęt wykorzystywany w działaniach z zakresu ratownictwa technicznego:

  • ratownicze urządzenia hydrauliczne,
  • sprzęt pneumatyczny,
  • wyciągarki i żurawie.

4. Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów osobowych: zagrożenia występujące w transporcie drogowym, zabezpieczenia miejsca wypadku, stabilizacja pojazdów, sposoby dostępu do osób uwięzionych.

5. Prezentacja specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego: organizacja, sprzęt w dyspozycji, zakres zadań. 

6. Zdarzenia o charakterze masowym: organizacja działań medycznych, segregacja poszkodowanych i udzielanie pierwszej pomocy. Integralną częścią szkolenia były ćwiczenia zgrywające z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.

W założonym scenariuszu zdarzenia upozorowano m.in wypadek autobusu komunikacji miejskiej z dużą liczbą poszkodowanych, wypadek cysterny samochodowej z busem.

Zadaniem uczestników było uwolnienie osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielenie pomocy poszkodowanym. Równie interesujące ćwiczenia związane były z awaryjnym podnoszeniem cysterny samochodowej oraz autobusu komunikacji miejskiej.

Ćwiczenia praktyczne realizowane były na szkolnym poligonie pod nadzorem pracowników Wydziału Nauczania, Wydziału Poligonu, Wydziału Doskonalenia Pedagogicznego oraz Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej CS PSP.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których oceniali poziom merytoryczny oraz organizację zajęć dydaktycznych.

W ramach realizacji projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1.

Additional information