Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Rozpoczęcie I tury szkoleń - Polska Pomoc 2011

W dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych .Projekt „ Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym – transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej „ przeznaczony jest dla ratowników z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności oraz ratowników delegowanych przez Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi Urzędu Miasta Tbilisi.

Uroczystość rozpoczęcia swoją obecnością zaszczycili znamienici goście :

  • Stanisław Dąbrowa - I v-ce wojewoda śląski,
  • Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie,
  • Georgi Czartolani - I sekretarz Ambasady Gruzji,
  • Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy,
  • nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
  • gen. brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP oraz były Komendant CS PSP,
  • mł. bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP w Warszawi,
  • mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie,
  • st. bryg. Jeremi Szczygłowski - Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicac,
  • wykładowcy oraz naczelnicy wydziałów CS PSP w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel serdecznie witając zaproszonych gości , szczególnie delegacje z Gruzji i Ukrainy.

Komendant zwrócił uwagę , że jednym z elementów projektu poza przekazaniem wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego , drogowego oraz medycznego będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej dotyczącej służb ratowniczych , wspierania i promowania współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promocja polskiej historii , tradycji i kultury.Następnie nastąpiło przedstawienie wykładowców i instruktorów , którzy będą prowadzili zajęcia w czasie trwania szkolenia , zaprezentowano film o szkole oraz głos zabrali goście biorący udział w uroczystości .

Na zakończenie krótki pokaz muzyczny zademonstrowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie .

Po części oficjalnej rozpoczęcia projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1 , które zostały zakupione w ramach projektu i z których to będą korzystali przez cały czas trwania szkolenia.

Additional information