Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym - Polska Pomoc 2011

Projekt jest współfinansowany z środków budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc Rozwojowa 2011”.

Uzyskane dofinansowanie stanowi 95% kosztów projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy edycje szkolenia dla ratowników z Gruzji i Ukrainy. Uczestnicy szkolenia otrzymają ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promowanie polskiej historii, tradycji i kultury. Rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011.

W dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt „ Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym – transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej „ przeznaczony jest dla ratowników z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności oraz ratowników delegowanych przez Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi Urzędu Miasta Tbilisi .

Uroczystość rozpoczęcia swoją obecnością zaszczycili znamienici goście :

  • Stanisław Dąbrowa - I v-ce wojewoda śląski,
  • Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie,
  • Georgi Czartolani - I sekretarz Ambasady Gruzji,
  • Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochow,
  • nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
  • gen. brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP oraz były Komendant CS PSP,
  • mł. bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP w Warszawie,
  • mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie,
  • st. bryg. Jeremi Szczygłowski - Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach,
  • wykładowcy oraz naczelnicy wydziałów CS PSP w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel serdecznie witając zaproszonych gości , szczególnie delegacje z Gruzji i Ukrainy.

Komendant zwrócił uwagę , że jednym z elementów projektu poza przekazaniem wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego , drogowego oraz medycznego będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej dotyczącej służb ratowniczych , wspierania i promowania współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promocja polskiej historii , tradycji i kultury.

Następnie nastąpiło przedstawienie wykładowców i instruktorów , którzy będą prowadzili zajęcia w czasie trwania szkolenia, zaprezentowano film o szkole oraz głos zabrali goście biorący udział w uroczystości.

Na zakończenie krótki pokaz muzyczny zademonstrowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie. Po części oficjalnej rozpoczęcia projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1, które zostały zakupione w ramach projektu i z których to będą korzystali przez cały czas trwania szkolenia .

Następnie Komendant Szkoły st. bryg. Marek Chmiel zaprosił gości do zwiedzenia szkoły w trakcie którego pokazał nowy budynek dydaktyczno – koszarowy .

Additional information