Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie strażaków z Mołdawii tura I - Polska Pomoc 2012

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego – szkolenia dla strażaków z Mołdawii”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Służbę Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawskiej. Szkolenia odbędą się od 24 września do 5 października 2012 roku oraz od 18 do 29 marca 2013 roku. W dniach od 24 września do 05 października 2012r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 przedstawicieli Straży Pożarnej z Mołdawii. St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną z strażakami m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym warsztatom stale podnoszony jest poziom szkoleń realizowanych w dynamicznie rozwijającej się częstochowskiej szkole. Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. W trakcie warsztatów strażacy z Polski i Mołdawii mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach. Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której przeszkolono ratowników między innymi z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii. Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania,
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie,
 • Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie przykładowych pożarów: substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych,
 • Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych,
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych,
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • detektorem wielogazowym,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem KM PSP w Dąbrowie Górniczej. W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Valerim Vładimirem Cerga – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.:

 • Pani Anita Kołodyńska - przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,
 • mł. insp. Artur Bednarek Komendant Miejski Policji w Częstochowie,
 • ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie,
 • płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,
 • płk Valeriu Vładimir Cerga – dowódca delegacji strażaków z Mołdawii,

Na zakończeniu byli również obecni strażacy z Tarnopola z Ukrainy wraz z st. bryg. Winicjuszem Jarczykiem z KW PSP Katowice, który był opiekunem grupy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo medyczne,
 • kpt. Dawid Kręciwilk – Środki gaśnicze,
 • Adrian Barasiński – Zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • Mariusz Basiak - Stałe urządzania gaśnicze,
 • bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego,
 • st. kpt. Artur Baszczyński - Specjalista w zakresie katastrof budowlanych – KW PSP Łód,
 • asp. sztab. Krzysztof Siwicki z chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach.

Additional information