Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie strażaków z Ukrainy tura I - Polska Pomoc 2012

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 20 przedstawicieli ukraińskiej straży pożarnej z Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Szkolenia odbędą się od 3 do 14 września 2012 roku oraz od 8 do 19 kwietnia 2013 roku.

W dniach od 3 do 13 września 2012 r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 ratowników z Ukrainy reprezentujących Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia. Było to kolejne z zaplanowanego cyklu szkoleń w ramach programu Polskiej Pomocy - finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. „ Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych ”.

Projekt zrealizowany w Centralnej Szkole PSP, przyczynił się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Zakres szkolenia został uzgodniony z partnerem z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Zajęcia prowadzone były na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której przeszkolono po 30 ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • parametry fizykochemiczne, toksyczne , pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych związków chemicznych,
 • zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych,
 • rozpoznawanie zagrożeń – oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • sprzęt uszczelniający, armatura pompowa,
 • odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach związanych z rozprzestrzeniającą się chmurą toksyczną,
 • ćwiczenia w komorze dymowej,
 • organizacja dekontaminacji wstępnej w KSRG,
 • organizacja dekontaminacji ostatecznej,
 • budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej,
 • zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Projekt „Polska Pomoc 2012”, którą Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia wrócą do kraju z następującym wyposażeniem:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • pompą do substancji niebezpiecznych,
 • pneumatycznym zestawem ratowniczym,
 • zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego,
 • zestawami dekontaminacyjnymi.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach Specyfikę tej jednostki przybliżył asp. sztab. Krzysztof Siwicki.

Odwiedzenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, który był jedną z aren EURO 2012 pozwoliło z kolei poznać zasady funkcjonowania i wyposażenie stadionu. W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.:

 • Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy,
 • nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marek Chmiel – Komendant CS PSP w Częstochowie,
 • płk Docent Borys Bolibruch – Dziekana Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia,
 • płk dr Olga Menszikova, wykładowca Ochrony Ludności,
 • dr Roman Jaworski, odpowiedzialny za medycynę katastrof,
 • docent Oksana Powstyn,
 • płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,
 • st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie.

Delegacji Ukraińskiej przewodniczył płk Borys Bolibruch - Dziekan Wydziału Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia w Lwowie .

Na ciekawostkę zasługuje fakt , że wśród osób biorących udział w szkoleniu znalazły się 4 kobiety .

W trakcie szkolenia strażacy z Polski i Ukrainy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach. Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP: bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania, bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych, mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne, mł. bryg. Tomasz Zasępa - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne, st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne, st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń, st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne

Additional information