Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie strażaków z Afganistanu tura II - Polska Pomoc 2013

W dniu 17 czerwca 2013r. miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla 19 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel.

W uroczystości otwarcia brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz oraz naczelnicy i wykładowcy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował między innymi:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce,

- zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo

- Gaśniczego,

- kwalifikowaną pierwszą pomoc,

- bezpieczeństwo pożarowe budynków,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych,

- sprzęt i armaturę wodno – pianową,

- taktykę gaszenia pożarów wewnętrznych,

- sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny.

Dobór tematów został określony na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez partnerów. Zajęcia będą prowadzone na poligonie szkolnym, w dobrze wyposażonych salach wykładowych z zapleczem logistycznym oraz sali ratownictwa medycznego.

Strażacy z Islamskiej Republiki Afganistanu reprezentują:

- Komendę Główną Straży Pożarnej w Kabulu,

- Piony logistyczy i prewencji Straży Pożarnej w Kabulu,

- Jednostki Ratownicze Straży Pożarnej w Kabulu.

Grupie przewodniczy Bige Gh. Naqshband.

Oprócz zajęć programowych dla afgańskich strażaków przewidziano także program kulturalny, mający na celu zaprezentowanie tradycji i historii Polski. W ramach tego programu uczestnicy zwiedzą między innymi:

- Kraków,

- Jurę Krakowsko - Częstochowską,

- Katowice,

- Klasztor na Jasnej Górze.

Projekt „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” jest elementem wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Additional information